2015 – II. DÍL Historie Havlíčkových sadů: Kdo byl Moritz Gröbe?

Pokračujeme v našem historickém seriálu. Dnes si povíme něco o muži, který dal Grébovce jméno. A nejen to. Dal ji především podobu, kterou návštěvníci obdivují dodnes.

Mortitz Gröbe (uváděný také jako Mořic nebo Mauritius Groebe) se narodil 14. 9. 1828 v Kahle u Nonneberku v Sasku. V Čechách zakotvil díky svým pracovním závazkům. Jako mladý byl zaměstnán firmou Vojtěcha Lanny ještě v dobách jejího působení v Českých Budějovicích. Tato známá česká firma zaměřující se primárně na stavbu mostů, zdymadel, splavnění řek, nábřeží, jezů a lodní dopravu, se angažovala i v oblasti budování nových železničních tratí. Právě v tomto odvětví našel později své uplatnění i Mortitz Gröbe. Po přechodu firmy do Prahy se stal nejprve prokuristou a roku 1869 společníkem mladšího bratra Vojtěcha Lanny – Tomáše. V hlavním městě se podílel například na budování Dráhy císaře Františka Josefa I. (dnešního Hlavního nádraží). Jeho kariéra vyvrcholila jmenováním společníkem firmy A. Lanna a J. Schebek a tento post zastával až do své smrti v roce 1891. Navzdory svému profesnímu zaměření byl Mortitz Gröbe, veden možná i příkladem Vojtěcha Lanny, velkým milovníkem umění, což se ostatně projevilo i při budování jeho příměstského sídla. Moritz Grobe

Co o osobnosti a smýšlení Mortitze Gröbeho neodhalí prameny, to snad prozradí dílo samo. Rozsáhlý zahradní areál Havlíčkových sadů s budovou monumentální neorenesanční vily, který tu po sobě zanechal, vypovídá v dobrém slova smyslu nejen o jeho osobním vkusu, ale i o velkém nasazení a vytrvalosti na cestě za realizací svých představ o neochvějné trpělivosti dovést podnik ke šťastnému konci. Zda pestrost, hravost a uvolněná atmosféra, která tomuto zákoutí Prahy vládne, odráží něco z povahy stavebníka, se však můžeme jen dohadovat. Jisté je, že areál Havlíčkových sadů patří k jedinečným počinům jak z hlediska urbanistického a architektonického, tak u z hlediska estetického.

Příští díl našeho seriálu bude o tom, jak vznikaly plány na výstavbu Gröbeho vily.