Pro příjemný zážitek Vás i ostatních návštěvníků akce VINOBRANÍ NA GRÉBOVCE prosíme o dodržení následujících pravidel:

1. Chovejte se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušujte průběh akce.

2. Neohrožujte zdraví a majetek účastníků a pořadatelů akce či třetích osob.

3. Udržujte pořádek a chraňte zeleň v parku.

4. Dodržujte pokyny pořadatelů a právní předpisy.

5. Na akci můžete přijít se psem, pokud bude mít vodítko a náhubek.

6. V areálu akce platí zákaz vnášení a požívání vlastního alkoholu a psychotropních látek. Zakázáno je také vnášení skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhů, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek.

7. Účastník akce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.

8. Účastník souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně.

9. Rodiče plně odpovídají za své nezletilé děti.

10. Vstupné na akci je zdarma. Doporučujeme využít dopravy MHD.

UPOZORNĚNÍ:

Vinobraní na Grébovce je každoroční společenská akce pro veřejnost, kterou v žádném případě nelze zneužívat k prezentaci politických subjektů ani k předvolební kampani. Děkujeme všem za respektování této skutečnosti. Předem neohlášené stánky a prezentace nebudou organizátorem akce tolerovány.

 

Icon-Blue_0002_Map

Pátek – Náměstí Míru

Icon-Blue_0002_Map

Sobota – Grébovka

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...