Vinobraní na Grébovce 2021

Pavel Bulánek z vinice Grébovka: Práce na vinici učí vytrvalosti

Noviny Prahy 2 přináší ve svém posledním čísle zajímavý rozhovor s panem Pavlem Bulánkem, který společně se svou ženou Ivetou spravuje vinici v Havlíčkových sadech. Zde je ukázka, celý rozhovor čtěte zde: https://praha2.cz/file/QLw1/09-2021-PRAHA-NOVINY.pdf

👁‍🗨Jaká je historie vaší vinice?
Vinice v téhle části Prahy se zakládaly snad už ve třináctém století. Koneckonců Botiči se dřív říkalo Vinný potok. V době třicetileté války se část vinic měnila na pole a upadalo to. Ale potom se všechno zase postupně obnovovalo. Alespoň zčásti. Největší možnost získali místní vinaři v době, kdy stavitel Moritz Gröbe upravil strmý svah, a udělal tím lepší podmínky pro pěstování révy. Taky takhle vznikl i název parku, ve kterém vinici máme. Lidé, kteří žijí v jeho okolí, mu neřeknou jinak než Grébovka.

👁‍🗨Vinařství se tu tedy kromě jedné etapy dařilo prakticky sedm set let…
Vinice procházela úpravami a pořád žila. Fungovala dlouho jako radniční. Teprve v roce 1938 se začala vína volně prodávat. S příchodem druhé světové války se všechno změnilo a na jejím konci začala vinice upadat. Gröbeho vila byla vybombardována. V éře komunismu to potom upadlo úplně.

👁‍🗨Kdy a jak začala nová éra vinice?
V roce 1992 městská část začala s rehabilitací historické části vinice. A ještě stále se v tom pokračuje.

👁‍🗨Jak jste se k vinařství dostal vy?
Práci jsem vyženil. Můj tchán Antonín Tureček byl už za minulého režimu mistrem na trojských vinicích. Právě v době, kdy se začalo s oživením vinice a sklepů, tehdejší vedení radnice oslovilo mého tchána. Ujal se toho a vinice je díky němu dnes taková, jaká je. Postupně jsem mu začal pomáhat, a nakonec u této práce zůstal. Vlastně celý náš rozhovor je o něm. Vytvořil, troufnu si říct, osmdesát procent současné vinice. Vzpomínám s obdivem, jak tahal těžké pilíře, opěrné tyče, dřevo a byl neskutečně houževnatý. Shodou okolností jsem teď ve stejném věku, jako byl v tu dobu on, a nevím, jestli bych se do něčeho tak fyzicky, časově a logisticky náročného pouštěl. Nechal tady veliký základ a silnou stopu, ve které s manželkou Ivetou pokračujeme.

👁‍🗨Kolik vás na vinici pracuje?
My dva plus sezónní výpomoc čím dál tím starších a unavenějších pomocníků. Lidé chybějí téměř všude a práce na vinohradu je nelehká a soustavná, prostě zemědělství.

👁‍🗨Jak dlouho se věnujete vinařství?
Odlišil bych práci vinohradnickou a práci ve sklepě. Na vinohradu jsem začínal přesně před dvaceti lety. Bylo to na trojské Salabce, právě pod vedením tchána. Na Grébovce jsem se díky němu dostal poprvé z vinohradu do sklepů. To bylo v roce 2009. Znamenalo to velmi poučnou spolupráci s ostatními kolegy Cechu českých vinařů, který profesně tento obor zaštiťuje.

Pavel Bulánek z vinice Grébovka: Práce na vinici učí vytrvalosti
Přesunout se na začátek